Item #001480 De Continueerende Zegenpralingen der Geallieerde Wapenen in de Nederlanden, Behaalt op die van Waar by komt het medetreden in de Groote Alliantie van de Koningen van Portugaal en Pruyssen, mitsgaders den Hertog van Savoyen

De Continueerende Zegenpralingen der Geallieerde Wapenen in de Nederlanden, Behaalt op die van Waar by komt het medetreden in de Groote Alliantie van de Koningen van Portugaal en Pruyssen, mitsgaders den Hertog van Savoyen

Utrecht: Willem van Poolsum, 1703. Paperback. 56 p.; 19 cm. Signatures: A-G4 (4to). Disbound, but solid. Woodcut title vignette of a vase with flowers and initial letter. Knuttel, 14961. A report on victories of the Allied nations in the Netherlands against France and Spain in 1703. An extremely scarce pamphlet from the War of the Spanish Succession. Disbound; otherwise in Very Good+ Condition: slightly soiled and creased. Very Good +. Item #001480

Price: $365.00